กำหนดการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ พิมพ์
เขียนโดย Che_Demo   
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 08:57 น.
กำหนดการจัดงานวันวิทยาศาสตร์
ณ  โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
ประจำปีการศึกษา  2554
 
เวลา กิจกรรม
08.30 ครู-นักเรียนพร้อมกันที่หอประชุม
09.00 พิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
09.30 ประธานและผู้ติดตามชมนิทรรศการและการแสดงผลงาน
09.45 กิจกรรมแสดงบนเวที/นิทรรศการ/ผลงานทางวิชาการ
12.00 พักกลางวัน
13.00 กิจกรรมภาคบ่าย
15.30 พิธีปิด
                                                                            
   **หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 14:20 น.