หน้าหลัก บริหารงานวิชาการ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี(คณิตฯ)

ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือ..

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (login)รายการของสมาชิกที่ login

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี(คณิตฯ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Che_Demo   
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 11:34 น.
|? ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพฯ | สุขศึกษาฯ | ศิลปศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | อื่น ๆ |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ --> คณิตศาสตร์
กิจกรรม? -->? คิดเลขเร็ว ระดับ? -->? ป.4-6
ผลการแข่งขัน
นักเรียน โรงเรียน ผู้ฝึกสอน
ชนะเลิศ เด็กชายนที? บุญยิ้ม บ้านกระบูน นางเนตรนภิส? พัฒนากุล
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายวุฒิชัย? บุญมาลา บ้านท่าเมือง นายวินัย? เผ่าภูรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายเจษฎา? เกษมราช บ้านยางกระเดา -
กิจกรรม? -->? คิดเลขเร็ว ระดับ? -->? ม.ต้น
ผลการแข่งขัน
นักเรียน โรงเรียน ผู้ฝึกสอน
ชนะเลิศ เด็กหญิงวรัญญา? วงศ์ไตร
ดอนมดแดงวิทยาคม -
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายธนกร? บุตรศรี
ดอนมดแดงวิทยาคม -
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณภัทร? ยิ่งยอด ดอนมดแดงวิทยาคม -
กิจกรรม? -->? คิดเลขเร็ว ระดับ? -->? ม.ปลาย
ผลการแข่งขัน
นักเรียน โรงเรียน ผู้ฝึกสอน
ชนะเลิศ นางสาวสุพรรษา? เหล่าเงิน ดอนมดแดงวิทยาคม -
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนภาพร? วงษ์สาเคน ดอนมดแดงวิทยาคม -
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวคารมย์? สีมาโรริส ดอนมดแดงวิทยาคม -
กิจกรรม? -->? อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับ? -->? ประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน
นักเรียน โรงเรียน ผู้ฝึกสอน
ชนะเลิศ เด็กหญิงเกษมณี? อุ่นมานนท์ บ้านคำไฮใหญ่ นายบุญเพ็ง? จันทรักษ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงศศิธร? เกษแก้ว บ้านวังพระวังไฮ นายพรชัย? ราตรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงวาสิณี? พันธ์โชติ บ้านหนองหิน -
กิจกรรม? -->? อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ะดับ? -->? ม.ต้น
ผลการแข่งขัน
นักเรียน โรงเรียน ผู้ฝึกสอน
ชนะเลิศ เด็กชายอิสรา? ดาราคำ ดอนมดแดงวิทยาคม -
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายวรัญญู? ทองบ่อ ดอนมดแดงวิทยาคม -
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายชานนท์? บุญชิต ดอนมดแดงวิทยาคม -
กิจกรรม? -->? อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ? -->? ม.ปลาย
ผลการแข่งขัน
นักเรียน โรงเรียน ผู้ฝึกสอน
ชนะเลิศ นางสาวสุพรรษา? เหล่าเงิน ดอนมดแดงวิทยาคม นายวันชัย? นาคพันธ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพฤษภา? หวังบุญ ดอนมดแดงวิทยาคม นายวันชัย? นาคพันธ์


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 16:02 น.
 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารวิชาการ

ข่าว/ภาพกิจกรรม
 

 

 

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

 

 

  

ข่าว/ประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการและบริหารบุคคล

 ข่าวอัพเดท

งานเลี้ยงปีใหม่ ต้อนรับและเลี้ยงส่งบุคคลากร                               รายละเอียด >>
   

 

 

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์กลุ่มกิจการนักเรียน

ข่าว

 กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.2,ม.5  รายละเอียด>>


 

 

dlit

sortor   gorkorsor   sorporthorw   sorpormor29

sortorsor sormorsor teacher_chanal   thaikom_chanal

เว็บนี้จะดูดีที่สุดหากคุณปรับการแสดงผลของหน้าจอไปที่ความละเอียด  1280 x 720 pixels.(เรียนรู้วิธีปรับการแสดงผล)

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  ตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี

Tel. 045-308005  Fax. 045-308006

contact admin : admin1@donmoddang.ac.th