หน้าหลัก บริหารงานวิชาการ ผลการแข่งขันในงานนิทรรศการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี(ภาษาไทย)

ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือ..

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (login)รายการของสมาชิกที่ login

ผลการแข่งขันในงานนิทรรศการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี(ภาษาไทย) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Che_Demo   
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 13:39 น.
ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพฯ | สุขศึกษาฯ | ศิลปศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | อื่น ๆ |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ --> ภาษาไทย
กิจกรรม  -->  เต้นประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับ  -->  อนุบาล
ผลการแข่งขัน
นักเรียน โรงเรียน ผู้ฝึกสอน
ชนะเลิศ

เด็กหญิงภัททิยา  คงโท

เด็กหญิงปิยาภรณ์  เอมทอง

เด็กหญิงกนกพร  เขื่อนแก้ว

เด็กหญิงอินทิรา  ชมปุก

เด็กหญิงบัณฑิตา  ยนสุข

เด็กหญิงณัทชยา  สายวงษ์

ดอนมดแดง(ดงบัง) นางสาวพัชรา  ทองสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงปัญญาพร  ศิริพันธ์

เด็กหญิงภัชราวดี  บุญแก่น

เด็กหญิงนันธิดา  แสนทวีสุข

เด็กหญิงสุวพัชร  บุญแก่น

เด็กหญิงนาตาลี  สีดาจันทร์

เด็กหญิงปนัดดา  รินลา

เด็กชายณัฐกิจ  จุลดาลัย

บ้านวังพระวังไฮ

นายภัทราวรรณ  คุปติธรรมา

นางสาวพิลาวรรณ์  คำพล

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงณีรนุช  พุทธจักร

เด็กหญิงเชิญพร  ชินทะวัน

เด็กหญิงสายชล  คุณมี

เด็กชายเตชิต  พันธ์ขาว

เด็กชายสุรดิษ  ทองอ่อน

บ้านกระบูน

นางสาวชนนิกานต์  บุญชิต

นางสาวกมล  รัตนกุล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 14:00 น.
 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ข่าว/ภาพกิจกรรม  

arrow  การแบ่งกลุ่มนักเรียนและกำหนดการมาเรียนของแต่ละกลุ่ม รายละเอียด >>
arrow  ประกาศปิดเรียนเหตุพิเศษระหว่าง 10-13 กันยายน 2562 รายละเอียด>>>
 
 

dlit

sortor   gorkorsor   sorporthorw   sorpormor29

sortorsor sormorsor teacher_chanal   thaikom_chanal

เว็บนี้จะดูดีที่สุดหากคุณปรับการแสดงผลของหน้าจอไปที่ความละเอียด  1280 x 720 pixels.(เรียนรู้วิธีปรับการแสดงผล)

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  ตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี

Tel. 045-308005  Fax. 045-308006

contact admin : admin1@donmoddang.ac.th