หน้าหลัก บริหารงานงบประมาณ ปฐมนิเทศ-การรับเงินอุดหนุนเรียนปรี 15 ปี(อย่างมีคุณภาพ)

ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือ..

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (login)รายการของสมาชิกที่ login

ปฐมนิเทศ-การรับเงินอุดหนุนเรียนปรี 15 ปี(อย่างมีคุณภาพ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Che_Demo   
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 21:39 น.

11  พฤษภาคม  2555

นักเรียน  ม.1-ม.6 

   -  รับการปฐมนิเทศ

   -  รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี(อย่างมีคุณภาพ)  จำนวน  2  รายการ  ได้แก่  1.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน(ต่อปี)  2.ค่าอุปกรณ์การเรียน(ต่อภาคเรียน)

      ม.ต้น 

        -  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  250 บาท/คน

        -  ค่าอุปกรณ์การเรียน     210 บาท/คน

      ม.ปลาย

        -  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  500 บาท/คน

        -  ค่าอุปกรณ์การเรียน     230 บาท/คน

เอกสาร/หลักฐานประกอบการรับเงินอุดหนุน(ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

        -  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ

        -  สำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ

        -  สำเนาทะเบียนบ้านมารดาหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:27 น.
 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารวิชาการ

ข่าว/ภาพกิจกรรม
 

 

 

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

 

 

  

ข่าว/ประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการและบริหารบุคคล

 ข่าวอัพเดท

งานเลี้ยงปีใหม่ ต้อนรับและเลี้ยงส่งบุคคลากร                               รายละเอียด >>
   

 

 

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์กลุ่มกิจการนักเรียน

ข่าว

 กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.2,ม.5  รายละเอียด>>


 

 

dlit

sortor   gorkorsor   sorporthorw   sorpormor29

sortorsor sormorsor teacher_chanal   thaikom_chanal

เว็บนี้จะดูดีที่สุดหากคุณปรับการแสดงผลของหน้าจอไปที่ความละเอียด  1280 x 720 pixels.(เรียนรู้วิธีปรับการแสดงผล)

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  ตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี

Tel. 045-308005  Fax. 045-308006

contact admin : admin1@donmoddang.ac.th