หน้าหลัก ครู-บุคลากร

ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือ..

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (login)รายการของสมาชิกที่ login

บุคลากรกลุ่มคณิตศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Che_Demo   
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 เวลา 15:05 น.
ภาพ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิ/วิชาเอก
yupaporn นางยุพาพร  พื้นผา ครู  คศ.3  
yaowalak นางเยาวลักษณ์  โคตรมงคล ครู  คศ.3  
 pee-mai นางพิศมัย  เกษมพร ครู  คศ.3  
jirayut นายจิรยุทธ  จันทร์หอม ครู  คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
teerachai นายธีระชัย  เสนาะวาที

 

ครู  คศ.3

 

คบ./คณิตศาสตร์
 worranan นางสาววรณัน  ดาเหลา

ครู  คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:05 น.
 

วีดีโอกิจกรรมของเรา

          

          


 

dlit

sortor   gorkorsor   sorporthorw   sorpormor29

sortorsor sormorsor teacher_chanal   thaikom_chanal

เว็บนี้จะดูดีที่สุดหากคุณปรับการแสดงผลของหน้าจอไปที่ความละเอียด  1280 x 720 pixels.(เรียนรู้วิธีปรับการแสดงผล)

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  ตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี

Tel. 045-308005  Fax. 045-308006

contact admin : admin1@donmoddang.ac.th