หน้าหลัก ท่านคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร
ท่านคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร

ท่านคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร
ดีแล้ว
16  42.1%
พอดูได้
8  21.1%
ควรปรับปรุงโดยด่วน
6  15.8%
ดี
5  13.2%
ควรปรับปรุง
3  7.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  38
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2012 เวลา 13:05 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2018 เวลา 01:04 น.

ข่าว/ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารวิชาการ

ข่าว/ภาพกิจกรรม
 

 

 

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

 

 

  

ข่าว/ประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการและบริหารบุคคล

 ข่าวอัพเดท

งานเลี้ยงปีใหม่ ต้อนรับและเลี้ยงส่งบุคคลากร                               รายละเอียด >>
   

 

 

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์กลุ่มกิจการนักเรียน

ข่าว

 กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.2,ม.5  รายละเอียด>>


 

 

dlit

sortor   gorkorsor   sorporthorw   sorpormor29

sortorsor sormorsor teacher_chanal   thaikom_chanal

เว็บนี้จะดูดีที่สุดหากคุณปรับการแสดงผลของหน้าจอไปที่ความละเอียด  1280 x 720 pixels.(เรียนรู้วิธีปรับการแสดงผล)

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  ตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี

Tel. 045-308005  Fax. 045-308006

contact admin : admin1@donmoddang.ac.th