หน้าหลัก ครู-บุคลากร

ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือ..

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (login)รายการของสมาชิกที่ login

บุคลากรกลุ่มวิทยาศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Che_Demo   
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 เวลา 15:04 น.
ภาพ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิ/วิชาเอก
warachai ว่าที่ ร.ต.วราชัย โคตรมงคล

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

 
suparat นางศภรัตน์ โพธิ์ตันคำ ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 
sangob นายสงบ ศรีอุดร ครู คศ.3  
wanwipa นางสาววรรณวิภา มยุเรศ ครู คศ.3  
arunee นางอรุณี จันทร์หอม ครู คศ.3  
reunpae นางสาวเรือนแพ ดวงไข ครู คศ.3  
  นางสาวมณฑาทิพย์  บุ้งทอง ครู คศ.3  
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:04 น.
 

วีดีโอกิจกรรมของเรา

          

          


 

dlit

sortor   gorkorsor   sorporthorw   sorpormor29

sortorsor sormorsor teacher_chanal   thaikom_chanal

เว็บนี้จะดูดีที่สุดหากคุณปรับการแสดงผลของหน้าจอไปที่ความละเอียด  1280 x 720 pixels.(เรียนรู้วิธีปรับการแสดงผล)

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  ตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี

Tel. 045-308005  Fax. 045-308006

contact admin : admin1@donmoddang.ac.th